At installere biblioteker til cansat

Der er libraries - dvs kode til at de tre intelligente sensorer der er på cansat kittet:

  • BMP085 tryk og temperatur måler

    • Den måler højde (tryk omregnet til højde) bedre en 10 cm opløsning. Spredning ca 30 cm

  • MPU6050 3 akset gyro og accelerometer

  • HMC5883L - 3 akses magnetometerLibraries

zipfil med alle biblioteker der bruges idag: 21nvhcansatlibs.zip

Unzip fil. Inde i filen er der 3 zipfiler. De skal installeres vha Arduino:

sketch -> include library -> ADD.zip library - tag de tre biblioteker et ad gangen

Nu kan man finde eksempler inde unde Files -> examplesDemo kode

Demo kode (den der er på arduinoen) 21nvhcansat.zip

Download og unzip filen

Demoprogrammet hedder newall2

Jens

Ellers er koden her :-)

(click for code)