I2C

I2C BUS

En række sensorer er i cansatkittet forbundet til Arduino platformen vha I2C fieldbus.

Det drejer sig om

  • IMU MPU6050

  • magnet feltmåler HMC5983

  • tryk og temperaturmåler (BMP0852 /BMP180)

Har man problemer kan man loade en I2c sc for at se hvilke I2C slaver der er på I2C bussen

Den er her

(click for code)

Kendte devices i cansat kit

  • 0x68 eller 0x69 MPU 6050

    • hvis den er på 0x69 skal du rette i config i din kode

  • 0x77 BMP085/180/280 pressure

  • 0x1E HMC5983 magn compass

Temperatur sensor tc74a0